Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

yourdream
4337 75c8 500
Reposted fromkapelino kapelino viaredshadow redshadow
yourdream
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromblueberryhurricane blueberryhurricane
2478 a848 500

Path by Mariusz

Reposted fromLori-rocks Lori-rocks viamojenastroje mojenastroje
yourdream
Marzenia nie są racjonalne. Marzenia są po to aby je spełniać.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromextract extract viamojenastroje mojenastroje
yourdream
Nauczyłam się też, że nie wolno oglądać się za siebie ani za bardzo wybiegać w przyszłość, bo w jednej chwili wszystko może runąć jak domek z kart. Życie to krucha konstrukcja.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSweetRose SweetRose

March 30 2015

yourdream
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viamojenastroje mojenastroje
yourdream
#482
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
yourdream
4379 1d1b
Reposted frombirke birke viamojenastroje mojenastroje

January 16 2015

yourdream
8323 470a 500
Reposted frombirke birke viamojenastroje mojenastroje
yourdream
1263 99dd
Reposted fromoutline outline viamojenastroje mojenastroje
yourdream
9352 2c31 500
Reposted fromapatia apatia viamojenastroje mojenastroje
yourdream

November 04 2014

yourdream
0013 1ccd 500
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
yourdream
Reposted fromoutcat outcat
yourdream
3538 9abd
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamojenastroje mojenastroje
yourdream
yourdream
1265 3497 500
Reposted fromcorvax corvax viamojenastroje mojenastroje
yourdream
1235 4c0d 500
Reposted fromcorvax corvax viamojenastroje mojenastroje
yourdream
2471 3248
Reposted fromchief chief via-Macek -Macek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl